De Rotterdam is 10 jaar thuis

Op 4 augustus is het 10 jaar geleden dat het ss Rotterdam terugkwam naar haar geboortestad. Het schip kwam uit Wilhelmshaven, waar gedurende twee jaar was gewerkt aan de renovatie. Het zou nog anderhalf jaar duren voordat de renovatie in Rotterdam was voltooid. Foto: Klaas Krijnen

Bouwnummer 300 in juli 1958

Aan het eind van de maand juli in 1958 is de bovenbouw tot en met het Sundeck gereed. Op de eerste foto is te zien dat een begin is gemaakt met het plaatsen van het ankergerei. De golfbreker staat al op zijn plaats en de toegang tot de laadschachten wordt afgewerkt.

Op de tweede foto zien we dat het gehele achterdek (het tegenwoordige Lidodek) wordt overkapt voor het leggen van het teakdek. De ruwbouw van de daarboven gelegen dekken is gereed.

Verrijking machinekamertour

Deze week hebben onze vrijwiligers drie doeken met foto’s opgehangen in de ruimte voor de stuurmachinekamer. De foto’s geven een beeld van de besturing van het schip, de schroeven en de keukens. Ook is een foto geplaatst van de kleermakerij die in de laatste jaren dat het schip voer was gevestigd in de tentoonstellingsruimte. De foto’s zijn van woensdag tot en met zondag te zien aan het eind van de machinekamer tour, ook bekend als de Chroom & Stoom tour. De doeken zijn gesponsord door WestCord Hotels. De gebruikte foto’s zijn gemaakt door Nelson Arnstein, Hans Hoffmann en Klaas Krijnen.

Foto’s Klaas Krijnen

Bouwnummer 300 in juni 1958

Eind juni 1958 was de bouw van het schip weer flink gevorderd. De door de werf op de dekken geplaatste borden verwijzen naar de daaronder gelegen dekken. Op de eerste foto ziet u dat het front tot en met het Boatdeck is opgetrokken. In de verticale sleuven in het front van de opbouw op het Promenadedeck zullen de laadmasten worden geplaatst.

De tweede foto toont de vorderingen op het achterschip. Op de voorgrond is de kuip van het zwembad te zien. De grote houten loods op het Boatdeck staat op het balkon van het toekomstige Ritz Carlton.

Nieuw op het ss Rotterdam

Het ss Rotterdam is weer verrijkt met een aantal nieuwe items waar onze vrijwilligers voor hebben gezorgd.

Boven het hoofdmanoeuvreerbord in de machinekamer is een replica geplaatst van de fabrieksplaat van de RDM (foto Koos Sanderse)

In het museum op het C-dek is het door een van onze vrijwilligers gerestaureerde model van het ss Nieuw Amsterdam (1938) geplaatst. Het model is afkomstig uit de nalatenschap van Rita Brassart (VS). De ingelijste poster boven het model is ons geschonken door een van onze donateurs (foto Klaas Krijnen)

I

Op de Brug is in de spreekbuis naar de hut van de kapitein een fluit geplaatst (foto Klaas Krijnen)

Op de Brug is op de originele plaats een zaklantaarn geplaatst (foto Klaas Krijnen)

In het binnenzwembad staat nu een hometrainer in de stijl van de jaren zestig, geschonken door een van onze donateurs. Foto Klaas Krijnen