Restauratie kunstwerk Queens Lounge

Onze vrijwilligers verzetten veel werk voor de restauratie van de houten wand met het kunstwerk ‘Netten’ in de Queens Lounge. De wand is gemaakt door de Koninklijke Nederlandsche Meubelenfabriek H.P. Mutters & Zoon in Den Haag. Het ontwerp van de zaal en het kunstwerk is van H.P. Mutters Jr. De wand is van espenhout (ratelpopulier). De in de wand verwerkte voorstelling ‘Netten’ is gemaakt van diverse houtsoorten, waaronder Karelisch berken. Tijdens de renovatie is in 2009 een brandvertragende vernis aangebracht die de wand met het kunstwerk geen goed heeft gedaan. Vandaar dat onze stichting het initiatief heeft genomen om met adviezen van de professionele restauratoren Miko Vasques Dias en Elise Andersson de gehele wand met het kunstwerk te restaureren. Hoewel het werk nog niet klaar is, mag het resultaat tot nu toe er zijn!

De wand in de Queens Lounge tijdens de restauratie (foto Koos Sanderse)

Onze vrijwilligers die de restauratie uitvoeren. Van links naar rechts: Koos Sanderse, Henk Salij, Jan Tjassens Keiser en Ton Lenselink

De professionele restauratoren Miko Vasques Dias en Elise Andersson bij de door hen uitgevoerde proefrestauratie (foto Klaas Krijnen)

Ton Lenselink en Jan Tjassens Keiser aan het werk (foto Henk Salij)

De oude vernislaag wordt verwijderd (foto Koos Sanderse)

Een foto van het tussenresultaat waarop de vorderingen goed te zien zijn (foto Henk Salij)

 

Ankeren!

Vooral tijdens cruises kon het ss Rotterdam met haar diepgang van 10 meter niet altijd aan een kade afmeren. Het schip ging dan buitengaats voor anker en passagiers en bemanning werden met tenders naar de wal gebracht. Onze vrijwilliger Jan van Pijkeren maakte een documentaire over de productie en het gebruik van het ankergerei. Bekijk de pagina op deze website met de documentaire over het ankeren.

 

Jubileumbulletin

In de week van 21 juni hebben onze donateurs, de Vrienden van stoomschip Rotterdam, het speciale jubileumbulletin ontvangen. In het bulletin van 90 bladzijden doen wij verslag van onze activiteiten in de afgelopen 20 jaar. Losse exemplaren van het bulletin zijn te koop voor €14,50. De verzendkosten zijn €5,–. Na overmaking van €19,50 op ons rekeningnummer NL28 INGB 0000 0195 95, met vermelding van Jubileumbulletin en uw adresgegevens, krijgt u het jubileumbulletin thuisgestuurd. Het bulletin is ook te koop in de Lynbaanshop op het ss Rotterdam.

20 jaar Vrienden van stoomschip Rotterdam

Vandaag, 4 mei 2021, is het 20 jaar geleden dat de Stichting behoud stoomschip Rotterdam werd opgericht. Wij begonnen als vrijwilligersorganisatie een actie om het stoomschip Rotterdam van de sloop te redden. Het schip lag sinds september 2000 als ss Rembrandt op de Bahama’s nadat rederij Premier Cruises failliet was gegaan. Na veel tegenslagen en een langdurige renovatie door woningcorporatie Woonbron werd het schip in 2010 voor het publiek geopend. Sinds 2009 presenteert de stichting zich als Vrienden van stoomschip Rotterdam en maakt zij zich sterk voor een verantwoorde exploitatie van het het schip als maritiem, cultureel en technisch erfgoed door de huidige eigenaar WestCord Hotels. Wij bereiden een uitgebreid jubileumbulletin voor met de geschiedenis van de afgelopen 20 jaar.

Zo lag het ss Rotterdam als ss Rembrandt van september 2000 tot juni 2004 in Freeport op de Bahama’s (foto Klaas Krijnen)

                     2001    2021

Sinds augustus 2008 ligt het ss Rotterdam permanent in de Maashaven in Rotterdam (foto Jan-Willem Koene)