Acitiviteiten van onze vrijwilligers

Langzamerhand komen de activiteiten van onze vrijwilligers aan boord weer op gang. Nadat in de afgelopen maanden met een beperkte groep is gewerkt aan de restauratie van de wand in de Queens lounge wordt nu verder gewerkt aan het tekeningenarchief en wordt het plaatsen van de traditionele kerstster tussen de rookkanalen voorbereid. Ook is een lamp geplaatst boven de aan ons geschonken gereedschapskist die is geplaatst in de museumruimte in de voormalige wasserij. De gereedschapskist is jarenlang in gebruik geweest bij scheepstimmerman Van Mourik. Floris de Roy van Zuydewijn zorgde ervoor dat de kist naar het ss Rotterdam kwam. Ons 36ste informatiebulletin is bijna klaar, net als onze jaarlijkse kalender. In december krijgen onze donateurs en relaties bulletin en kalender toegestuurd.

Foto’s gemaakt door Klaas Krijnen

Goede bestemming voor de radiopeilantenne

In 2017 vervingen wij de radiopeilantenne op het schip door een model dat meer recht doet aan de historie (zie ons bulletin 2-2017). Oorspronkelijk (vanaf 1959) stond er namelijk een ronde antenne, die naderhand is vervangen door een rechthoekig model. Inmiddels hebben wij een goede bestemming gevonden voor de rechthoekige antenne. Hij zal worden geplaatst op de voormalige Visserijschool in Katwijk die wordt verbouwd tot een complex met woningen. Met de plaatsing van de radiopeilantenne wordt recht gedaan aan de belangrijke historische waarde die de Visserijschool heeft voor Katwijk. De Ouwehand Bouw Groep uit Katwijk heeft de antenne van ons overgenomen met een donatie die is gestort in ons kunstrestauratiefonds.

50 jaar geleden laatste vertrek uit Rotterdam

Op 6 oktober 1971 vertrok het ss Rotterdam voor het laatst met haar oorspronkelijke naam uit Rotterdam. Het schip vertrok na haar onderhoudsbeurt in het droogdok voor een trans-Atlantische oversteek naar New York. Pas 27 jaar later op 26 oktober 1998 kwam het schip met de naam Rembrandt weer terug in de Maasstad.

Foto op 6 oktober 1971 gemaakt door Henk van Veen (collectie Klaas Krijnen)

In memoriam Paul van Ommeren

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van Paul van Ommeren.

Paul is op 18 september jl. op 76-jarige leeftijd overleden. Hij leed al enige tijd aan een slopende ziekte die hij moedig en strijdvaardig heeft ondergaan. Tot op het laatst bleef hij de enthousiaste en warme persoonlijkheid die hij was. Als vrijwilliger heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan onze stichting. Zijn gemoedelijkheid en enthousiasme droegen bij aan een goede sfeer. Hij zat vol ideeën en zorgde ook voor de uitvoering daarvan. Met zijn ervaring als stuurman op de grote vaart was hij een belangrijke bron van kennis die ons veel goeds heeft gebracht. Wij leven mee met zijn vrouw Thea, kinderen en verdere familie en zullen hem missen als Vriend van stoomschip Rotterdam.

Paul van Ommeren met de Aldis-lamp die hij schonk aan onze stichting. Zijn grote liefde Thea maakte deze foto van hem.

In memoriam Sandra van Berkum

Met groot leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Sandra van Berkum op 15 september jl. In de afgelopen 20 jaar, sinds de oprichting van onze stichting, hebben wij intensief met haar samengewerkt op het gebied van kunst en interieur aan boord van het ss Rotterdam. Zij speelde een belangrijke rol in het bijeenbrengen van informatie over kunstenaars en architecten en het vastleggen daarvan. Zo kwamen diverse publicaties tot stand die alom worden gewaardeerd en een blijvende cultuurhistorische waarde hebben.

Haar warme persoonlijkheid, haar streven naar perfectie en haar grote enthousiasme hebben ons enorm geïnspireerd. Sandra is 52 jaar geworden. Deze week heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden. Wij zullen haar missen.

Jan-Willem Koene maakte deze foto van Sandra op 6 oktober 2018 tijdens de presentatie van het Gouden Boekje over het ss Rotterdam

Restauratie kunstwerk Queens Lounge

Onze vrijwilligers verzetten veel werk voor de restauratie van de houten wand met het kunstwerk ‘Netten’ in de Queens Lounge. De wand is gemaakt door de Koninklijke Nederlandsche Meubelenfabriek H.P. Mutters & Zoon in Den Haag. Het ontwerp van de zaal en het kunstwerk is van H.P. Mutters Jr. De wand is van espenhout (ratelpopulier). De in de wand verwerkte voorstelling ‘Netten’ is gemaakt van diverse houtsoorten, waaronder Karelisch berken. Tijdens de renovatie is in 2009 een brandvertragende vernis aangebracht die de wand met het kunstwerk geen goed heeft gedaan. Vandaar dat onze stichting het initiatief heeft genomen om met adviezen van de professionele restauratoren Miko Vasques Dias en Elise Andersson de gehele wand met het kunstwerk te restaureren. Hoewel het werk nog niet klaar is, mag het resultaat tot nu toe er zijn!

De wand in de Queens Lounge tijdens de restauratie (foto Koos Sanderse)

Onze vrijwilligers die de restauratie uitvoeren. Van links naar rechts: Koos Sanderse, Henk Salij, Jan Tjassens Keiser en Ton Lenselink

De professionele restauratoren Miko Vasques Dias en Elise Andersson bij de door hen uitgevoerde proefrestauratie (foto Klaas Krijnen)

Ton Lenselink en Jan Tjassens Keiser aan het werk (foto Henk Salij)

De oude vernislaag wordt verwijderd (foto Koos Sanderse)

Een foto van het tussenresultaat waarop de vorderingen goed te zien zijn (foto Henk Salij)