Het ss Rotterdam weer open

Goed nieuws over het ss Rotterdam! Er kunnen aan boord weer overnachtingen worden geboekt. Nieuw is het cruise-aan-de-kade arrangement. Vanaf 1 juni zijn ook de restaurants en terrassen weer open. Op het achterschip kunt u genieten van de zon en het uitzicht op het Lido deck en het Upper-Promenade deck. Kijkt u voor meer informatie op de speciale pagina op ss Rotterdam by WestCord Hotels

Het ss Rotterdam op 18 mei (foto Klaas Krijnen)

Boek over Cuno van den Steene

Cuno van den Steene was een veelzijdig kunstenaar. Hij maakte niet alleen toegepaste kunst, maar ook boekillustraties, religieuze kunst en vrije kunst. Op het ss Rotterdam creëerde Cuno van den Steene in de Ritz Carlton, tegenwoordig Grand Ballroom geheten, een omvangrijke wandschildering met de naam Aegeische Zee. Over zijn leven en werk is een interessant en rijk geïllustreerd boek verschenen. Marc van den Steene heeft in eigen beheer een ode aan zijn vader gecreëerd. Het boek is verkrijgbaar door een mail te sturen naar m.v.d.steene1@kpnplanet.nl   De kosten zijn €24,45, inclusief verzending.

 

Restaureren in woelig water. Kunst op het stoomschip Rotterdam

Op dinsdag 25 februari 2020 organiseerde ‘Spui 25′ in Amsterdam in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een bijeenkomst met als motto’ Restaureren in woelig water. Kunst op het ss Rotterdam’. Vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vrienden van stoomschip Rotterdam gaven korte inleidingen, gevolgd door zeer interessante presentaties van studenten van de opleiding Conservering en restauratie van de universiteit. De bijeenkomst in ‘Spui 25’ werd bezocht door ca 80 belangstellenden. Uit de presentaties bleek dat de onderzochte kunstwerken de nodige aandacht behoeven om de in de loop van de jaren ontstane beschadigingen weg te werken. De kunstwerken Lof der Zotheid en Droomstad kregen een ‘eerste hulp’ behandeling om verder verval tegen te gaan. Ook diverse foto’s werden bekeken en waar nodig behandeld. In de komende tijd zal over de te nemen maatregelen met de organisatie op het schip worden overlegd.

foto’s Klaas Krijnen

Meer informatie over de restauratie kunt u vinden op: Studenten UvA restaureren op het ss Rotterdam

Aandacht voor kunst, interieur en foto’s

In de afgelopen twee weken hebben studenten van de Universiteit van Amsterdam kunst, interieur en foto’s op het ss Rotterdam beoordeeld en waar nodig gerestaureerd. Zij deden dat in een workshop die de opleiding ‘Conservering en restauratie van cultureel erfgoed’ van de universiteit samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseerde. Gedurende zes dagen beoordeelden de studenten de staat waarin kunst en interieur en foto’s zich bevonden. In een aantal gevallen is ‘eerste hulp’ verleend om beschadigingen te repareren en erger te voorkomen. De internationale groep studenten maken rapportages met adviezen over verder te nemen maatregelen.

 

Morse Academy

De Vereniging Radiozendamateurs ss Rotterdam (Pi4HAL) is sinds 2010 actief aan boord van het ss Rotterdam. Op het Brugdek hebben zij een radiohut ingericht van waaruit wereldwijd contacten worden gelegd. Een van de manieren waarop dat gebeurt is met morse. Het bedienen van de morse seinsleutel is een bijzondere vaardigheid die u kunt leren op de Morse Academy van de vereniging.

De kerstster is er weer

Onze vrijwilligers hebben de traditionele kerstster weer tussen de rookkanalen gehangen. Daarvoor was een flinke hersteloperatie nodig, waaraan veel tijd is besteed.

Net als in de tijd dat het ss Rotterdam in de vaart was hangt de kerstster in de decembermaand tussen de rookkanalen. Foto Klaas Krijnen

De Kerstster hangt weer na het herstel  Foto Koos Sanderse

Ton Lenselink heeft met zijn collega-vrijwilligers vele uren besteed aan het herstel van het frame en de verlichting van de kerstster.  Foto Koos Sanderse