Ankeren

Het ss Rotterdam ging regelmatig voor anker. Vooral tijdens cruises kon het schip met haar diepgang van 10 meter niet altijd aan de kade afmeren. Het ging dan op de rede, buitengaats, voor anker. Passagiers en bemanning werden dan met tenders naar de wal vervoerd. Het ankergerei werd gemaakt door de N.V. Haarlemsche Machinefabriek v.h. Gebr. Figee. Beide boegankers van 8.600 kg. zitten vast aan 600 meter ankerketting. Een reserveanker ligt op het Promenadedeck aan stuurboord. Onze vrijwilliger Jan van Pijkeren maakte een documentaire over productie en gebruik van het ankergerei. De volgende foto’s zijn gemaakt door Klaas Krijnen:

Het ss Rotterdam op 31 december 1994 voor anker bij Grand Cayman.

Het stuurboord anker is uit. Aan bakboord liggen twee tenders die de passagiers en bemanning naar de wal brengen.

Het voordek met het ankergerei.

De twee ankerkettingen op het voordek.

De kaapstanders en de bakboord ankerketting.

De ankermachine van Figee op het Lower-Promenadedeck

Bakboord ankerketting en anker tijdens de renovatie in Wilhelmshaven (2008).