Constructie: Stalen romp en dekken

De stalen romp van de Rotterdam, opgebouwd uit 789 secties, is grotendeels gelast. Om eventueel te kunnen fungeren als “scheurstoppers” en ter vereenvoudiging van de montage op de bouwhelling, zijn enkele verbindingen nog traditioneel geklonken. Dit is ook gedaan bij een aantal spant-huid-verbindingen in het voor- en achterschip, maar dan om esthetische redenen. Dergelijke verbindingen geven namelijk in gelaste uitvoering altijd een knik te zien, die vooral in de bol verlopende huidsegmenten storend zou werken.

rdm-18091-141256
Kiellegging op 14 december 1956 foto RDM

De vloerconstructies van het Promenade Deck en het Lower Promenade Deck zijn zwaarder uitgevoerd dan die van de overige dekken. Samen met de dubbele bodem van het schip vormen zij als het ware de uiterste vezels van de “romp-ligger”, die de langsscheepse buigende krachten moet kunnen weerstaan.

Men had er voor kunnen kiezen om de wanden van het Promenade Deck en het Upper Promenade Deck bij te laten dragen in het langsverband. De grote raamopeningen zouden dan echter niet mogelijk zijn geweest zonder extra voorzieningen. Ook zou de totale constructie zwaarder zijn uitgevallen. Nu het mogelijk was geworden om de bovenbouw relatief licht uit te voeren, ontstond de noodzaak om deze op te delen in vijf constructief onafhankelijke blokken. Onderlinge bewegingen worden opgevangen door expansievoegen. Dit principe was eerder toegepast; bijzonder was wel dat men op de Rotterdam deze voegen in het zicht heeft gelaten. Waterdichte afsluiting en beperking van de spanningen onderin de voegen vereisten een zorgvuldige afwerking.

rdm-18529-270657
De situatie op 27 juni 1957 foto RDM

rdm-19204-150358
De situatie op 15 maart 1958 foto RDM

Een inwendige brugconstructie op het Boat Deck maakte het mogelijk om het eronder gelegen auditorium in de langsrichting te overspannen. Daardoor kon deze ruimte vrij worden gehouden van kolommen. De constructie bestaat uit stalen wanden met slechts enkele kleine, versterkte deuropeningen. Op dergelijke wijze is ook de vide van de Ritz Carlton Lounge overbrugd.

Aluminium dekhuizen

Alle dekhuizen op het Sun Deck en hoger zijn uitgevoerd in aluminium. Doel daarvan was niet alleen besparing op het totale gewicht, maar ook verlaging van het zwaartepunt i.v.m. de stabiliteit. De toepassing van aluminium beneden het Sun Deck zou nauwelijks zinvol zijn geweest, mede vanwege de extra noodzakelijke brandwerende voorzieningen. Tot de aluminium dekhuizen behoren de navigatiebrug met de daarachter gelegen verblijven voor kapitein en officieren en de Sky Room met het daar boven gelegen Upper-Bridgedeck en het observatiedek. Ook het onder de rookkanalen gelegen dekhuis is van aluminium. De rookkanalen zelf zijn van staal, maar deze zijn omhuld door een aluminium buitenmantel. Omwille van een strak uiterlijk zijn deze mantels, de wanden van de dekhuizen en de radarmast geklonken; de overige aluminiumconstructies zijn gelast.

krijnen-ssrotterdam-vanaf-brug-bb

De aluminium bovenbouw en sloepen  foto Klaas Krijnen

Het bouwen in aluminium was een dure aangelegenheid. Goedkoper zou het zijn geweest om de stabiliteit van het schip te waarborgen door in de romp vaste ballast aan te brengen. Men had echter berekend dat de meerkosten na tien jaar zouden zijn terugverdiend door brandstofbesparing.