Collectie

De collectie van de Vrienden van stoomschip Rotterdam omvat vele historische materialen. Een groot deel daarvan is aan ons geschonken of in bruikleen gegeven. Zo veel mogelijk materialen worden tentoongesteld in de vitrines aan boord. Hier tonen wij een greep uit onze collectie. De in de vitrines tentoongestelde materialen wisselen regelmatig.