60 jaar geleden

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat het ss Rotterdam bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) te water werd gelaten. Een half jaar voor de tewaterlating werd er nog volop gewerkt aan de romp van het schip. Op 15 maart 1958 was de hoogte van het Promenadedeck bereikt. Op de eerste foto is te zien dat de boeg nog grotendeels open is. U ziet daaronder het Lower-Promenadeck en het Maindeck. Op de tweede foto ziet u het achterschip met het Lower-Promenadedeck en Maindeck waar de bolders worden geplaatst. Foto’s RDM / collectie Vrienden van stoomschip Rotterdam

Fabrieksplaten RDM en De Schelde

Toen het ss Rotterdam in 1997 bij de Holland Amerika Lijn uit de vaart ging hebben werktuigkundigen een groot aantal fabrieksplaten gedemonteerd en meegenomen als souvenir. Achteraf gelukkig maar, want wie weet wat er met die platen was gebeurd tijdens de jaren dat het schip stil lag op de Bahama’s en tijdens de renovatie. Een aantal platen hebben wij inmiddels terug gekregen, met dank aan Ronald Stolk en Martin Smit. Van de platen die wij in bruikleen kregen hebben wij perfecte replica’s laten maken. Het geld daarvoor kregen wij van Jaap Danhof en Leo Knape. Afgelopen weken konden wij de grote RDM-fabrieksplaat in de centrale weer op zijn plaats bevestigen. De plaat die De Schelde leverde bij ketel 4 staat in onze vitrine op het C-dek.

De situatie in 1993, met de originele fabrieksplaat in de centrale nog op zijn plaats.    foto Klaas Krijnen

Ons bestuurslid Koos Sanderse met de replica    foto Jan-Willem Koene

De replica van de RDM-fabrieksplaat op de oorspronkelijke plaats. De (nieuwe) klok wijst 25 jaar later bijna dezelfde tijd aan     foto Klaas Krijnen

De replica is iets kleiner dan het origineel, maar de uitvoering is perfect, met dank aan ArcheoPlan        foto Klaas Krijnen

De replica van de fabrieksplaat die De Schelde leverde bij ketel 4       foto Klaas Krijnen

Leeuwen en periscoop

In de afgelopen weken hebben onze vrijwilligers de leeuwen in het wapen van de stad Rotterdam op het B-dek en de periscoop van het magnetisch kompas op de brug onder handen genomen.

Het wapen van de stad Rotterdam is ontworpen door Nico Witteman            foto Klaas Krijnen

Tijdens de reparatie    foto Jan-Willem Koene

Na reparatie door onze vrijwilliger Jan Egberts      foto Klaas Krijnen

De periscoop van het magnetisch kompas is weer gepoetst door onze vrijwilliger Aart Leemans               foto Klaas Krijnen

Hoog water

Het ss Rotterdam ligt hoog in het water van de Maashaven. Foto Klaas Krijnen

Kalender en informatiebulletin

De kalender 2018 en ons nieuwste informatiebulletin zijn onderweg naar alle Vrienden van stoomschip Rotterdam. Wilt u deze prachtige uitgaven ook ontvangen? Word dan Vriend via de button op onze homepage.