In opdracht van onze stichting is restaurator Willianne van der Sar van Color & Conservation begonnen met de pilot-restauratie van de wandschildering Egeïsche Zee in de Grand Ballroom op het ss Rotterdam. De pilot-restauratie is een vervolg op het uitgebreide onderzoek van de conditie van de totale wandschildering, dat afgelopen zomer is uitgevoerd. De pilot houdt in, dat een klein gedeelte van de wandschildering wordt behandeld om te zien wat de beste methode is om de totale wandschildering van Cuno van den Steene te restaureren. Voor de kosten van deze opdracht maken wij dankbaar gebruik van de donaties aan het door ons ingestelde Kunstrestauratiefonds. Zie hierover meer op onze Homepage.