Varen met stoom: het boek over de machinekamer

Op 29 september 2018 werd het boek VAREN MET STOOM over de machinekamer van het d.s.s. Rotterdam gepresenteerd (d.s.s. betekent dubbelschroef stoomschip). Het boek is geschreven door Roel Valbracht en Ronald Aker. Roel heeft vele jaren als werktuigkundige op de Rotterdam gewerkt. Ronald zag als Shiphost op de Rotterdam de behoefte aan een goede beschrijving van de werking van de vele installaties in de machinekamer. In samenwerking met de Stichting behoud stoomschip Rotterdam / Vrienden van stoomschip Rotterdam werd jaren aan het boek gewerkt, met inbreng van vele werktuigkundigen en anderen. Het boek heeft ca 130 bladzijden, met honderden foto’s in kleur. Het geeft een fascinerend beeld van de praktijk en de mensen achter de machines.

Het boek VAREN MET STOOM werd tijdens een bijeenkomst op de Rotterdam met onder anderen vele oud-werktuigkundigen van de Rotterdam door Roel en Ronald aangeboden aan Klaas Krijnen, voorzitter van de Stichting behoud stoomschip Rotterdam / Vrienden van stoomschip Rotterdam. De foto’s van de aanbieding zijn gemaakt door de heer W. Schnack.

De stichting gaat het boek uitgeven. De oplage en de prijs worden bepaald door het aantal intekeningen. De prijsindicatie is €15 tot €20.

U kunt intekenen door een email te sturen naar info@stoomschiprotterdam.nl    Zodra er voldoende intekeningen zijn wordt de definitieve prijs bepaald en krijgen degenen die hebben ingetekend daarvan bericht.

Viering tewaterlating

Op 13 september vierden de Vrienden van stoomschip Rotterdam samen met WestCord Hotels dat het ss Rotterdam 60 jaar geleden door Koningin Juliana werd gedoopt en te water werd gelaten. Agaath Reuchlin kroop in de huid van haar vader, die als directeur van de Holland Amerika Lijn tijdens de bouw van het schip een voordracht hield over het ontwerp van het nieuwe vlaggenschip. Evert van der Schee vertelde over zijn ervaringen tijdens de bouw op de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Daniel van de Ven fotografeerde de doop en de tewaterlating en vertelde over zijn belevenissen tijdens dat belangrijke moment. De Dockyard V, nu in beheer bij het Maritiem Museum Rotterdam, assisteerde het schip direct na de tewaterlating en was present bij de viering. Een door Ryan Derks gemaakte video-samenvatting van de viering kunt u zien op:

video ss Rotterdam 60 jaar te water

De Dockyard V komt aan met oud-medewerkers van de RDM. Foto’s Maarten en Klaas Krijnen

Agaath Reuchlin draagt de uitleg van haar vader voor over het ontwerp van het schip. Foto Jan-Willem Koene

video Agaath Reuchlin

Evert van der Schee vertelt over zijn ervaringen tijdens de bouw bij de RDM. Foto Jan-Willem Koene

video Evert van der Schee over de bouw van de Rotterdam

Daniel van de Ven fotografeerde de doop en de tewaterlating en deelde met ons zijn geheim van het nemen van de beste foto’s. Foto Jan-Willem Koene

video Daniel van de Ven

Op het voordek werd precies op het moment van de tewaterlating om 16.40 uur de hoorn geblazen en het glas geheven. Foto Jan-Willem Koene

De Dockyard V blies net als 60 jaar geleden zijn partijtje mee en de havendienst zorgde voor een waterballet. Foto’s Jan-Willem Koene

Er was gelegenheid voor een rondvaart met de Dockyard V. Foto’s Klaas Krijnen

Foto Jan-Willem Koene

De Dockyard V was een van de sleepboten die op 13 september 1958 assisteerde bij de tewaterlating van het ss Rotterdam. Ryan Derks maakte de volgende impressie van de Dockyard V op 13 september 2018:

video Dockyard V

Foto Jan-Willem Koene

Na alle festiviteiten lag de Rotterdam er als gebruikelijk schitterend bij. Foto’s Hans Hoffmann

 

Tewaterlating ss Rotterdam

Op 13 september was het 60 jaar geleden dat het ss Rotterdam door Koningin Juliana werd gedoopt en te water werd gelaten bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM).

foto RDM

foto J.Groeneveld

foto RDM

 

foto J. Wijdenes

foto J. Groeneveld

foto J. Wijdenes

Bouwnummer 300 eind augustus 1958

Op 29 augustus 1958, twee weken voor de tewaterlating, was de bouw van het ss Rotterdam vergevorderd. De eerste foto toont het voordek dat nagenoeg gereed is. Het reserveanker ligt al op zijn plaats. Daarachter is de opbouw tot en met het Boatdeck te zien. Aan de dekhuizen op het Sundeck wordt al gewerkt. Vlak voor de boeg wordt gewerkt aan het platform waar op 13 september 1958 Koningin Juliana het schip zal dopen en te water laten.

Op de tweede foto ziet u het achterdek, dat geheel overdekt is voor het leggen van het teakdek rondom het buitenzwembad. De mannen op het Upper-Promenadedeck staan vlak achter de Ritz Carlton lounge bij de schacht naar de machinekamer.

Koninklijke proefvaart

Op 20 augustus 1959 hees tijdens de officiële proefvaart van het ss Rotterdam Koningin Juliana de maatschappijvlag van de Holland Amerika Lijn. Met deze symbolische handeling werd het schip door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) overgedragen aan de Holland Amerika Lijn. De lijn waarmee de vlag werd gehesen is dankzij Holland America Line aan boord, vlakbij de plek waar de Koningin Juliana stond op het eerste klasse sportdek.