Onze vrijwilligers hebben hard gewerkt aan de bouw en inrichting van een nieuwe museumruimte in de voormalige linnenkamer op het C deck. De werkzaamheden zijn zo goed als klaar. Binnenkort kunnen bezoekers na een rondlelding door de machinekamer ook deze ruimte bezoeken.

Gepensioneerd HAL-medewerker Brian Porter schonk ons een lamp die tussen 1968 en 1986 deel uitmaakte van de inrichting van het Lido-restaurant op het Promenade deck. Onze vrijwilligers bouwden het meubel na waaraan de lamp toen was bevestigd en maakten de lamp geschikt voor het Nederlandse elektriciteitsnet.

Diverse materialen die aan ons zijn geschonken worden tentoongesteld.

Op etalagepoppen die wij van C&A kregen worden uniformen tentoongesteld.