In de week van 21 juni hebben onze donateurs, de Vrienden van stoomschip Rotterdam, het speciale jubileumbulletin ontvangen. In het bulletin van 90 bladzijden doen wij verslag van onze activiteiten in de afgelopen 20 jaar. Losse exemplaren van het bulletin zijn te koop voor €14,50. De verzendkosten zijn €5,–. Na overmaking van €19,50 op ons rekeningnummer NL28 INGB 0000 0195 95, met vermelding van Jubileumbulletin en uw adresgegevens, krijgt u het jubileumbulletin thuisgestuurd. Het bulletin is ook te koop in de Lynbaanshop op het ss Rotterdam.