Verklaring van de eigenaar van s.s. Rotterdam

Rederij De Rotterdam BV heeft de volgende verklaring afgegeven:

“Als eigenaar van SS Rotterdam bevestigen we ons standpunt inzake de herstelwerkzaamheden van het stoomschip in Polen. Tegelijkertijd informeren we u dat we een officiële verklaring van het Poolse Ministerie voor ‘Maritime Economy’ ontvingen waarin ons beroep tegen de beslissing van de Zeevaartdienst niet verworpen werd. De Minister heeft hierover nog geen beslissing genomen.
In verband met de negatieve beslissing van de Zeevaartdienst in Gdynia inzake het verlaten van Polen als gevolg van de invoer van gevaarlijke materialen op het grondgebied van het land, stellen we ook dat de basisreden voor de uitgifte van deze beslissing zonder problemen kan worden opgeheven. De overige herstelwerkzaamheden aan het schip, met inbegrip van het verwijderen van asbest, kunnen uitgevoerd worden in aangepaste omstandigheden, aangezien we vandaag een overeenkomst met de scheepswerf van Gdansk, Stocznia Gdanska SA ondertekenden.
Op 6 juli 2006 bevestigden de Hoofdinspecteur voor Milieubescherming en het Nederlandse Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de procedures om de zakken, die de reden vormden voor de negatieve beslissing van de Zeevaartdienst, van boord van SS Rotterdam te verwijderen. Dit zijn procedures die bevestigd werden door de Poolse autoriteiten en volledig veilig zijn voor de gezondheid en het milieu. Daarom is er geen sprake van milieuvervuiling in de haven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat een geldig KOMO-certificaat bezit voor asbestverwijdering in overeenstemming met de geldende voorschriften van de beoordelingsrichtlijn BRL 5050, het geldende Poolse recht en de Poolse wetsvoorschriften.
Het Nederlandse schip Selicca is gereed om de zakken met asbestafval op te halen. De zakken worden naar de haven van Hengelo in Nederland verscheept, waar ze in overeenstemming met alle veiligheidsprocedures afgeleverd worden bij een afvalopslagplaats. Hiermee wordt aan alle eisen voldaan die de Hoofdinspecteur voor Milieubescherming GIO op 21 juni aan Rederij de Rotterdam BV opdroeg om ongeveer 500 m3 asbestafval af te voeren naar Nederland.
De overeenkomst met Stocznia Gdanska SA voor de uitvoering van herstellingswerkzaamheden aan boord van het schip houdt in dat de herstelwerkzaamheden aan De Rotterdam uitgevoerd worden op één van de installatiewerven van Stocznia Gdanska. De eerste etappe van de werkzaamheden bestaat uit het verwijderen van asbest uit de dekken van het schip en van onderdelen van de uitrusting die vervuild zijn met dit mineraal. Deze opdracht wordt uitgevoerd door het Poolse bedrijf Algader Hofman, dat gedocumenteerde ervaring heeft in het verwijderen van asbestafval. Alle materialen die asbest bevatten of vervuild zijn met dit mineraal worden op georganiseerde en veilige wijze getransporteerd en opgeslagen bij de afvalopslagplaats TKK Kodersdorf GmbH in Duitsland.”

Model s.s. Rotterdam weer in oude glorie hersteld

Gisteren is het bijna 10 meter lange schaalmodel (1:23) van de Rotterdam weer in oude luister opgeleverd na een grondige herstelbeurt door het Albeda College. Het ongeveer 40 jaar oude model is van Madurodam, dat voor het herstel heeft samengewerkt met het Albeda College en De Rotterdam BV. Vrijdagmiddag bracht een vrachtwagen het model terug naar Madurodam waar het weer in de haven zal worden afgemeerd. Bij het Stadhuis van Rotterdam doopte burgemeester Opstelten het prachtig gerestaureerde schip voordat het naar Den Haag ging.

De Rotterdam in het nieuws

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er druk overleg gepleegd wordt over de werkzaamheden aan boord van de Rotterdam. Dit is een bekend feit, evenals de moeizame weg van de onderhandelingen in Polen.

Op zondag 25 juni werden wij geïnformeerd over het bericht dat de Poolse autoriteiten het stoomschip Rotterdam opdracht hebben gegeven om uiterlijk 10 juli de Poolse haven Gdansk te verlaten. Dit bericht konden wij niet bevestigd krijgen.

Op dinsdag 27 juni bereikte ons het bericht, via Radio Rijnmond, over de Rotterdam dat bijna gelijk was aan het bericht van zondag 25 juni. Vreemd, want de Rotterdam BV had ons niet geïnformeerd, dus met een zekere argwaan over het bericht namen we contact op met de Rotterdam BV. Dat contact bleek zeer terecht te zijn want het bericht was volkomen onjuist zo meldde ons de Public Relations Manager Mw. Diana Coolegem. “Er is een volkomen onjuist bericht verschenen”, zei zij. Nog geen drie uren later moest Radio Rijnmond al een rectificatie de ether in sturen en zond tevens een interview uit met Rob Hagens, directeur van Rederij De Rotterdam BV. Hij vertelde dat er een intentieverklaring is getekend om de werkzaamheden uit te laten voeren op de Gdansk-werf. Het s.s. Rotterdam verhuist dus binnenkort van de pier waar zij nu ligplaats heeft naar de Gdanks-werf. Dit is de werf waar Lech Walesa destijds bekendheid heeft verworven.

De Stichting behoud stoomschip Rotterdam meent u met dit bericht op de hoogte te stellen van de actuele situatie betreffende het schip. Met informatie die uit de juiste bron komt, n.l. van de eigenaar.

Ga voor meer nieuws naar De Rotterdam BV

Vijf jaar Stichting behoud stoomschip Rotterdam

Deze maand is het VIJF JAAR geleden dat de Stichting behoud stoomschip Rotterdam werd opgericht. De belangrijkste doelstelling om de Rotterdam naar Nederland te halen en op een duurzame en cultuurhistorisch verantwoorde manier te exploiteren is inmiddels bijna bereikt. De Rotterdam is in handen van een Nederlandse eigenaar die er alles aan doet om het schip in 2007 in de Maashaven te gaan exploiteren. Dat de zaken niet van een leien dakje gaan is niet zo vreemd als je bedenkt wat een enorme omvang het project heeft. Renovatie van een bijna 50 jaar oud schip is geen kleinigheid. Het komend jaar wordt voor de Rotterdam “het jaar van de waarheid”. De stichting blijft kritisch en creatief meedenken.
Onze donateurs ontvangen deze week een dubbeldik informatiebulletin met veel kleurenfoto’s over de dokbeurt in Cadiz en de reis naar Gdansk.

Problemen met asbest nog niet opgelost

De Rotterdam ligt nu ruim twee maanden in Gdansk. Bij aankomst bleken onder meer de Poolse autoriteiten problemen te hebben met de geplande asbestsanering. Vorige week bleek dat de autoriteiten bij aankomst van het schip een melding hadden verwacht van een hoeveelheid in het schip bijeengebrachte zakken met divers afval dat is verontreinigd met asbest. Dit leidde tot extra overleg met de autoriteiten.
Al met al is de renovatie nog steeds niet van start gegaan, terwijl het schip volgend jaar wel gereed moet zijn voor haar nieuwe taak in de Rotterdamse haven. De stichting betreurt dit zeer.

Opknapbeurt s.s. Rotterdam stuit op verzet in Polen

In een aantal Nederlandse kranten staat dat in Polen verzet is gerezen tegen de voorgenomen opknapbeurt van het stoomschip Rotterdam in de haven van Gdansk. Milieuorganisatie Greenpeace wil onder meer weten wat er gebeurt met de circa 180 ton asbest aan boord. ,,Wij willen precies weten wie het asbest uit het schip haalt en waar het daarna wordt opgeslagen”, aldus de Poolse Greenpeace-woordvoerder. De prefect van Pommeren heeft dan ook besloten dat ,,de plaats waar de Rotterdam zich bevindt, niet geschikt is voor de opknapbeurt”.
Volgens R. Hagens van exploitant De Rotterdam bv is de ergste kou inmiddels uit de lucht. ,,Er was nogal wat ophef omdat een krant had gemeld dat een ,,asbestbom” de haven naderde. Bij de renovatie komt naast het asbest circa 1500 ton afval vrij. De krant meldde 1500 ton asbest. We zijn geen club die afval dumpt. We hebben alles keurig uitgelegd en leven alle vergunningen na”, aldus Hagens. Hij zegt goede contacten met de milieuorganisatie te hebben over de verwerking van het afval en het asbest van het schip. ,,Het is goed dat Greenpeace ons controleert. Zij weten dat we geen dumpers zijn.”