Rotterdam naar Wilhelmshaven

Rederij De Rotterdam BV maakt bekend, dat 25 augustus ‘s-middags de Rotterdam is vertrokken uit Gdansk naar Wilhelmshaven in Duitsland. Een sleper brengt het schip in ongeveer zeven dagen naar haar nieuwe bestemming. In Wilhelmshaven worden de zakken asbestafval afgevoerd en zal worden verder gegaan met de restauratie van de buitenzijde. Het schip zal zo’n zes tot acht weken in Duitsland verblijven.

Keus voor een andere haven

Vandaag maakte Rederij De Rotterdam BV het volgende bekend: Onenigheid tussen twee partijen in de haven van Kaliningrad, Rusland, heeft ervoor gezorgd dat de Rederij heeft besloten uit te wijken naar een andere haven. Het was de bedoeling dat in Kaliningrad de zakken asbestafval afgevoerd zouden worden. Gelijktijdig zou de nieuwe ligplaats bij de werf in Gdansk klaargemaakt worden voor de komst van het ss Rotterdam. Inmiddels hebben meerdere werven in Europa zich aangeboden zodat het vertrek uit Polen niet nog meer vertraging hoeft op te lopen. Zo snel mogelijk zal een keuze voor een werf worden gemaakt zodat het stoomschip zich van haar zakken kan ontdoen en de renovatie verder voortgezet kan worden.

Rotterdam nog in Gdansk

De Rotterdam BV meldde ons dat afgelopen maandag het s.s. Rotterdam zou vertrekken naar de haven van Kaliningrad in Rusland voor het afvoeren van de aanwezige asbestzakken en de start van de renovatiewerkzaamheden aan de buitenzijde. Door weersomstandigheden werd het vertrek echter uitgesteld tot woensdag 16 augustus. Een van de gevolgen van het uitstel is dat de verzekeringsmaatschappij opnieuw goedkeuring moet verlenen voor het vertrek. Daarnaast worden in Kaliningrad momenteel hernieuwde voorbereidingen getroffen om het schip alsnog in de haven te ontvangen. Door deze werkzaamheden zal het vertrek nog een aantal extra dagen op zich laten wachten. Tot die tijd verblijft het s.s. Rotterdam aan de Ore Pier in Gdansk.

Celica zondag in Gdansk

Woensdag 26 juli schreef De Rederij De Rotterdam BV een brief aan de minister van Maritieme en Economische Zaken in Polen. In de brief staat een bevestiging dat de Rotterdam gereed is om volgens de wensen van de minister de zakken asbesthoudend materiaal op het vrachtschip Celica over te hevelen. De grote kraan is al enkele dagen aan boord, evenals de big bags waarin het materiaal moet worden afgevoerd.

Naar verwachting komt de Celica zondag in Gdansk aan. De Rederij verzocht de minister in de brief ook om toe te staan dat het afval aan de pier mag worden overgeladen, om de nestelende vogels zo min mogelijk te storen. Als dat niet mogelijk is, moet de Rotterdam wachten tot de vogels zijn uitgebroed.

De Rederij is van plan om samen met andere partijen in de Gdanske gemeenschap een actieve voorlichtingscampagne te starten voordat het schip naar de werf vertrekt.