Vorige week berichtten wij u dat de Rotterdam naar open zee zou worden gesleept voor het overladen van zakken asbesthoudend afval. Inmiddels is gebleken dat zwaluwen op de Rotterdam nestelen. Het zijn beschermde dieren met broedsel. Het verplaatsen van het schip naar open zee staat hierdoor ter discussie. Onduidelijk is wat precies de gevolgen zijn en hoe lang die duren.