Woensdag 26 juli schreef De Rederij De Rotterdam BV een brief aan de minister van Maritieme en Economische Zaken in Polen. In de brief staat een bevestiging dat de Rotterdam gereed is om volgens de wensen van de minister de zakken asbesthoudend materiaal op het vrachtschip Celica over te hevelen. De grote kraan is al enkele dagen aan boord, evenals de big bags waarin het materiaal moet worden afgevoerd.

Naar verwachting komt de Celica zondag in Gdansk aan. De Rederij verzocht de minister in de brief ook om toe te staan dat het afval aan de pier mag worden overgeladen, om de nestelende vogels zo min mogelijk te storen. Als dat niet mogelijk is, moet de Rotterdam wachten tot de vogels zijn uitgebroed.

De Rederij is van plan om samen met andere partijen in de Gdanske gemeenschap een actieve voorlichtingscampagne te starten voordat het schip naar de werf vertrekt.