Rederij De Rotterdam BV heeft de volgende verklaring afgegeven:

“Als eigenaar van SS Rotterdam bevestigen we ons standpunt inzake de herstelwerkzaamheden van het stoomschip in Polen. Tegelijkertijd informeren we u dat we een officiële verklaring van het Poolse Ministerie voor ‘Maritime Economy’ ontvingen waarin ons beroep tegen de beslissing van de Zeevaartdienst niet verworpen werd. De Minister heeft hierover nog geen beslissing genomen.
In verband met de negatieve beslissing van de Zeevaartdienst in Gdynia inzake het verlaten van Polen als gevolg van de invoer van gevaarlijke materialen op het grondgebied van het land, stellen we ook dat de basisreden voor de uitgifte van deze beslissing zonder problemen kan worden opgeheven. De overige herstelwerkzaamheden aan het schip, met inbegrip van het verwijderen van asbest, kunnen uitgevoerd worden in aangepaste omstandigheden, aangezien we vandaag een overeenkomst met de scheepswerf van Gdansk, Stocznia Gdanska SA ondertekenden.
Op 6 juli 2006 bevestigden de Hoofdinspecteur voor Milieubescherming en het Nederlandse Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de procedures om de zakken, die de reden vormden voor de negatieve beslissing van de Zeevaartdienst, van boord van SS Rotterdam te verwijderen. Dit zijn procedures die bevestigd werden door de Poolse autoriteiten en volledig veilig zijn voor de gezondheid en het milieu. Daarom is er geen sprake van milieuvervuiling in de haven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat een geldig KOMO-certificaat bezit voor asbestverwijdering in overeenstemming met de geldende voorschriften van de beoordelingsrichtlijn BRL 5050, het geldende Poolse recht en de Poolse wetsvoorschriften.
Het Nederlandse schip Selicca is gereed om de zakken met asbestafval op te halen. De zakken worden naar de haven van Hengelo in Nederland verscheept, waar ze in overeenstemming met alle veiligheidsprocedures afgeleverd worden bij een afvalopslagplaats. Hiermee wordt aan alle eisen voldaan die de Hoofdinspecteur voor Milieubescherming GIO op 21 juni aan Rederij de Rotterdam BV opdroeg om ongeveer 500 m3 asbestafval af te voeren naar Nederland.
De overeenkomst met Stocznia Gdanska SA voor de uitvoering van herstellingswerkzaamheden aan boord van het schip houdt in dat de herstelwerkzaamheden aan De Rotterdam uitgevoerd worden op één van de installatiewerven van Stocznia Gdanska. De eerste etappe van de werkzaamheden bestaat uit het verwijderen van asbest uit de dekken van het schip en van onderdelen van de uitrusting die vervuild zijn met dit mineraal. Deze opdracht wordt uitgevoerd door het Poolse bedrijf Algader Hofman, dat gedocumenteerde ervaring heeft in het verwijderen van asbestafval. Alle materialen die asbest bevatten of vervuild zijn met dit mineraal worden op georganiseerde en veilige wijze getransporteerd en opgeslagen bij de afvalopslagplaats TKK Kodersdorf GmbH in Duitsland.”