Deze maand is het VIJF JAAR geleden dat de Stichting behoud stoomschip Rotterdam werd opgericht. De belangrijkste doelstelling om de Rotterdam naar Nederland te halen en op een duurzame en cultuurhistorisch verantwoorde manier te exploiteren is inmiddels bijna bereikt. De Rotterdam is in handen van een Nederlandse eigenaar die er alles aan doet om het schip in 2007 in de Maashaven te gaan exploiteren. Dat de zaken niet van een leien dakje gaan is niet zo vreemd als je bedenkt wat een enorme omvang het project heeft. Renovatie van een bijna 50 jaar oud schip is geen kleinigheid. Het komend jaar wordt voor de Rotterdam “het jaar van de waarheid”. De stichting blijft kritisch en creatief meedenken.
Onze donateurs ontvangen deze week een dubbeldik informatiebulletin met veel kleurenfoto’s over de dokbeurt in Cadiz en de reis naar Gdansk.