Stichting in het nieuws

Op 15 april 2002 was de stichting volop in het nieuws, zowel in de krant als op TV-Rijnmond. Hierdoor heeft de stichting het signaal kunnen afgeven dat het s.s. Rotterdam nu toch echt naar haar geboorteplaats moet komen. Het is vijf voor twaalf geweest en de sloopkans is reëel. Er zijn wel plannen om het schip naar Nederland te halen, maar er moeten nu snel knopen worden doorgehakt. De trage totstandkoming van het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders in Rotterdam belemmert slagvaardige besluitvorming.
Helaas wekte een krantenbericht de indruk dat de stichting het schip zelf wil aankopen voor een gering bedrag. Daar kan geen sprake van zijn.

ss Rotterdam weer te koop?

Zoals we al enige tijd vreesden, wordt de voormalige Rotterdam voorlopig NIET in de vaart gebracht door Cruiseshares. Als reden wordt aangegeven dat het schip vanaf 2010 niet meer aan de SOLAS-regels zou voldoen.
Het bericht houdt nog geen definitieve annulering in. De Stichting heeft echter weinig vertrouwen dat het schip bij Cruiseshares in goede handen komt. Daarom willen wij nu alles in het werk gaan stellen om de Rotterdam zo snel mogelijk naar Nederland te halen.

Weer in de vaart als GRANDE DAME?

We hebben een bericht ontvangen dat de aankoop van het voormalige ss Rotterdam door Cruiseshares/Romantic Cruise Lines rond is. In tegenstelling tot eerdere berichten zal het schip toepasselijk worden omgedoopt in GRANDE DAME. Op 15 mei 2002 zal het weer in de vaart worden gebracht. Dit kan het lang verwachte nieuws zijn. In dit stadium is het echter voor ons “shiplovers” nog wat te vroeg om te juichen. Hopelijk kunnen we spoedig meer details bekend maken