Zoals we al enige tijd vreesden, wordt de voormalige Rotterdam voorlopig NIET in de vaart gebracht door Cruiseshares. Als reden wordt aangegeven dat het schip vanaf 2010 niet meer aan de SOLAS-regels zou voldoen.
Het bericht houdt nog geen definitieve annulering in. De Stichting heeft echter weinig vertrouwen dat het schip bij Cruiseshares in goede handen komt. Daarom willen wij nu alles in het werk gaan stellen om de Rotterdam zo snel mogelijk naar Nederland te halen.