De Rotterdam komt waarschijnlijk terug naar Nederland! Als alles goed gaat zal het schip worden aangekocht door een speciaal voor dit doel opgerichte vennootschap in Amsterdam. Na gemeentelijke goedkeuring zal het worden afgemeerd in Amsterdam-Noord, waar het deel gaat uitmaken van een nog te ontwikkelen woon- werk- en uitgaansgebied. Aan boord zal een hotel worden gevestigd, gericht op zowel de toeristische markt als de zakenwereld. Daarnaast leent het schip zich uitstekend voor gebruik als museum, theater, congrescentrum en dergelijke. Deze functies zullen waarschijnlijk gefaseerd worden ingevuld. De huidige naam Rembrandt blijft gehandhaafd.

Het spreekt voor zich dat de Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam bijzonder verheugd is over de nieuwe bestemming van het schip. Hoewel uit historisch oogpunt de stad Rotterdam als ligplaats meer voor de hand had gelegen, ziet de stichting haar doelstelling ruimschoots vervuld worden met het Amsterdamse plan. Het schip is niet alleen gered van de sloop; de toekomstige eigenaar heeft ook de intentie uitgesproken om het in een zo authentiek mogelijke staat te houden. Een bijzonderheid van het plan is verder, dat gedurende enkele maanden per jaar een aantal korte cruises zullen worden uitgevoerd in de regio. Maar of dit uiteindelijk ook gebeurt, hangt af van de uitkomsten en adviezen van de aankoopinspectie. Wat kan de stichting zich meer wensen dan het behoud van het schip in varende toestand…

De stichting wil zich ook in de toekomst blijven inzetten voor de promotie van het schip als een belangrijk stuk cultureel erfgoed. Bijvoorbeeld door te ijveren voor een monumentenstatus. De huidige Monumentenwet is nog niet van toepassing op schepen; wel heeft (demissionair) staatssecretaris Van der Ploeg al erkend dat het schip van grote cultuurhistorische waarde is. Daarnaast ziet de stichting een taak in het documenteren en doorgeven van de aanwezige kennis over het schip.