Ook in Rotterdam groeit de belangstelling voor het schip. De Raadsleden H. Maronier (Leefbaar Rotterdam) en M. Kneepkens (Stadspartij Rotterdam) hebben pogingen in het werk gesteld om het schip in haar oude thuishaven terug te krijgen. Ondanks het vurige pleidooi van Kneepkens heeft het college van B en W laten weten niet in het schip te willen investeren.

De kans dat het schip voorgoed naar Rotterdam zal komen, lijkt momenteel niet erg groot. Wel is het in principe denkbaar dat het schip tijdelijk in de Maasstad wordt afgemeerd, bijvoorbeeld in de aanloopfase van het Amsterdamse project. Beslissingen daarover zullen worden genomen naar aanleiding van concrete aanvragen.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het Amsterdamse project gewoon door. Het vergt echter nog wat tijd voordat duidelijk zal zijn of dit definitief doorgaat.