Op 15 april 2002 was de stichting volop in het nieuws, zowel in de krant als op TV-Rijnmond. Hierdoor heeft de stichting het signaal kunnen afgeven dat het s.s. Rotterdam nu toch echt naar haar geboorteplaats moet komen. Het is vijf voor twaalf geweest en de sloopkans is reëel. Er zijn wel plannen om het schip naar Nederland te halen, maar er moeten nu snel knopen worden doorgehakt. De trage totstandkoming van het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders in Rotterdam belemmert slagvaardige besluitvorming.
Helaas wekte een krantenbericht de indruk dat de stichting het schip zelf wil aankopen voor een gering bedrag. Daar kan geen sprake van zijn.