Kompas gerestaureerd

Onze vrijwilligers hebben het magnetisch kompas gerestaureerd. Sinds lange tijd was het niet meer onderhouden. Het was een flinke klus om het te demonteren, op te knappen en opnieuw te plaatsen. Wij zijn er trots op dat het kompas weer in volle glorie op zijn plaats staat.

Het kompas na de restauratie door onze vrijwilligers. Foto Henk Salij

Het kompas in 1994. Delen van het koperwerk waren wit geschilderd om het poetsen te beperken. Ook de twee bollen waren wit geschilderd in plaats van rood en groen. Foto Klaas Krijnen

Het kompas in 2007. Foto Klaas Krijnen

De console van het gedemonteerde kompas. Foto Jan-Willem Koene

De twee weekijzeren bollen die dienen om het scheepsmagnetisch veld te reduceren zijn weer in de oorspronkelijke kleuren rood en groen geschilderd. Foto Jan-Willem Koene

De console van het kompas staat klaar voor de hijs naar boven door Ton Lenselink en Jan Tjassens Keiser. Foto Henk Salij

De console is met vereende krachten op de top van het stuurhuis aangekomen. Foto Henk Salij

Jan Tjassens Keiser aan het werk bij de console. Foto Henk Salij

De koperen kap en de weekijzeren bollen. Foto Jan Tjassens Keiser

 

Bijzondere donatie van Leo Knape

Onze trouwe donateur Leo Knape vierde afgelopen zomer zijn 50ste verjaardag. Tijdens zijn verjaardagsfeest werd Leo bedolven onder cadeaus. Om de Vrienden van stoomschip Rotterdam te laten delen in de feestvreugde overhandigde hij de secretaris-penningmeester en voorzitter van onze stichting een cheque van 500 Euro. Foto: Paul van Ommeren

Het einde van een tijdperk

Vandaag is het 20 jaar geleden dat het ss Rotterdam als vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn uit de vaart werd genomen. Het schip vertrok op 12 september 1997 voor zijn laatste reis als ss Rotterdam van Vancouver naar Fort Lauderdale, waar het op 30 september aankwam.

De lijn van Juliana is terug

Op zaterdag 23 september bracht Philip Hilgersom een bijzonder kastje terug naar het schip. Het kastje bevat namelijk de lijn waarmee Koningin Juliana op 20 augustus 1959 tijdens de officiële proefvaart de maatschappijvlag van de Holland Amerika Lijn (HAL) hees. Die handeling symboliseerde de overdracht van het schip door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) aan de HAL. Daarmee begon een glansrijke carrière van het ss Rotterdam als vlaggenschip van de HAL. De lijn heeft tot september 1997 in het kastje aan de stuurboordwand van het dekhuis op het sportdek op het Brugdek gehangen. Toen het ss Rotterdam in september 1997 bij de HAL uit de vaart ging heeft kapitein Albert Schoonderbeek (op dat moment eerste stuurman aan boord) zich over het kastje ontfermd. Het kwam terecht in het hoofdkantoor van de HAL in Seattle. Philip Hilgersom heeft vele jaren voor de HAL gewerkt. Door zijn bemiddeling heeft de HAL besloten het kastje aan onze stichting in bruikleen te geven. Wij zijn de HAL en Philip zeer erkentelijk. Nadat het kastje door onze vrijwilligers is schoongemaakt en gelakt krijgt het zijn oude plaats terug op het Brugdek. Hierdoor is het ss Rotterdam weer een belangrijk historisch object rijker. Tenzij anders vermeld zijn de foto’s gemaakt door Jan-Willem Koene.

Het kastje met de lijn hangt weer op zijn plaats (Foto Klaas Krijnen)

Op 23 september 2017 overhandigt Philip Hilgersom het kastje aan voorzitter Klaas Krijnen van de Vrienden van stoomschip Rotterdam. De rode stip op het dek markeert de plaats waar Koningin Juliana stond toen zij de vlag hees.

Renovatie UP-deck is voltooid

Het achterste deel van het Upper-Promenadedeck is voorzien van een nieuw teakdeck. Het dek kan weer worden gebruikt voor allerlei festiviteiten. Foto’s Ryan Derks.