Onlangs zijn we het magische aantal van 500 donateurs gepasseerd! Behalve de zeer gewaardeerde financiële steun, die de stichting in staat stelt om als “stem van het schip” te fungeren, is ook de morele steun die hiervan uit gaat van onschatbare waarde. We mogen onderhand echt spreken van een “beweging” die opkomt voor de Rotterdam.

Er moet nog veel gebeuren voordat het schip aan z’n nieuwe carrière kan beginnen. Achter de schermen is de stichting actief op diverse fronten. Met name het traject tot toekenning van de monumentenstatus, alsmede het nog altijd niet opgeloste ligplaatsen-vraagstuk zullen de komende tijd onze aandacht opeisen.

Ook staat het volgende publieks-evenement al weer op stapel; zie het bovenstaande bericht.