Op verzoek van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Raad voor Cultuur zich gebogen over de cultuurhistorische waardering van het stoomschip Rotterdam. Daarbij heeft de Raad zich onder andere gebaseerd op documentatie van de Stichting behoud stoomschip Rotterdam. Het resultaat is een zeer positief advies, waaruit wij graag het volgende citeren:

“Het schip vormt een ijkpunt voor de scheepsbouw van de wederopbouwperiode. Interieur, exterieur, techniek, ontwerp en constructie zijn op bijzondere wijze geïntegreerd tot een schip dat exemplarisch is voor het optimisme en de democratisering van de samenleving van de naoorlogse jaren.”

“De artistieke kwaliteit van het interieur is als zeer bijzonder te kwalificeren. Dergelijke ensembles uit de wederopbouwperiode zijn zeer zeldzaam.”

Onder de Monumentenwet 1988 kunnen slechts onroerende goederen voor bescherming in aanmerking komen. Deze moeten dan bovendien ouder zijn dan vijftig jaar. Desondanks concludeert de Raad:

“…dat de rijksoverheid zich het lot van de SS Rotterdam dient aan te trekken, door middel van beleidsontwikkeling en / of het beschikbaar stellen van financiële middelen. De symboolwaarde, de ensemblewaarde, de integratie van interieur, ontwerp en techniek, de uniciteit van de SS Rotterdam en het maatschappelijk draagvlak voor varend erfgoed rechtvaardigen die conclusie.”

Lees ook het volledige advies.