Afgelopen vrijdag heeft de stichting bij de RDM een interessante ontmoeting gehad met de heren Hesp (projektleider ss Rotterdam) en Eijkhout. Daarbij hebben we vooral gedachten uitgewisseld over de gebruiksmogelijkheden van het schip.

Zoals het er nu naar uitziet zal het schip vòòr aanvang van de thuisreis een dok in gaan, ergens in het Caribisch gebied. Uit het oogpunt van kostenbesparing is het wenselijk om zoveel mogelijk werkzaamheden uit te voeren tijdens die dokbeurt. Het gaat daarbij om de conservering van het onderwaterschip en aanpassingen aan de electrische bedrading en de riolering. Verder wordt sterk overwogen om het schip “daarginds” al over te schilderen in het geliefde duifgrijs-met-gele-bies.

Door al deze werkzaamheden zal de thuisreis (een sleepreis die zelf al bijna een maand zal duren) pas volgend jaar plaatsvinden