Persbericht Woonbron

bron: website Woonbron, 31 oktober 2008

In de media verschijnen berichten over Woonbron en haar financiële situatie in relatie tot De ss Rotterdam.

Wij willen benadrukken dat Woonbron De ss Rotterdam bij aankoop in 2005 in een aparte dochter BV heeft ondergebracht. Woonbron investeert via deze dochter uiteindelijk 175 miljoen euro in dit project. Dit geld wordt door de dochter BV geleend en kan de komende dertig jaar uit exploitatie worden terugbetaald. Het ondernemingsplan van de dochter BV is winstgevend.
De voorfinanciering is binnen de wettelijke kaders tot stand gekomen. De investering gaat dus niet ten koste van Woonbron en zeker niet ten koste van onze klanten. Inmiddels is het schip getaxeerd op een hogere waarde dan de eerder genoemde 175 miljoen euro.

Bij aankoop van het schip in 2005 heeft Woonbron al aangegeven na de ontwikkelfase slechts proportioneel eigenaar te willen zijn. Dit deel is inmiddels bepaald op 20%. Nu de ontwikkelfase (afbouwen van het schip) wordt afgerond, zijn wij hierover in gesprek met andere investeerders. Hierover kunnen uiteraard geen verdere mededelingen worden gedaan tot de handtekeningen zijn gezet.

De ss Rotterdam wordt een bijzondere attractie met een unieke maatschappelijke vorm van wonen, leren en werken. Die unieke maatschappelijke functie past bij onze brede rol als wooncorporatie. Duizenden leerlingen zullen op De ss Rotterdam een zeer stimulerende stage- en leeromgeving hebben die hun slaagkansen in de maatschappij sterk vergroot. Ook anderen biedt het schip werk, om te beginnen voor Katendrechters, bewoners van een Vogelaarwijk met hardnekkige achterstanden. Daarnaast biedt het schip Short Stay-mogelijkheden. Dat betekent dat er logeerfaciliteiten zijn voor mensen die voor langere tijd in Rotterdam verblijven.
De ss Rotterdam wordt gezien als een economische kanskaart voor héél Pact op Zuid.