Vandaag maakte HCO2 bekend dat het afziet van een bod op het SS Rotterdam. Hierna volgen enkele delen van het persbericht dat HCO2 vandaag uitgaf: “Omdat volledige asbestverwijdering noodzakelijk is, vallen de kosten van renovatie van het schip aanmerkelijk hoger uit dan eerder werd verwacht. Het consortium heeft vastgesteld dat de renovatie van het schip zo duur zal zijn, dat een verantwoorde bedrijfseconomische exploitatie niet mogelijk lijkt. … Eind februari kondigde HCO2 aan meer tijd nodig te hebben voor haar onderzoek. De financiële haalbaarheid en enkele zaken op het gebied van milieu en veiligheid waren nog niet helder in kaart gebracht. Belangrijk knelpunt was de asbestsanering. Na uitgebreid aanvullend onderzoek constateerde HCO2 eind april dat zij het schip alleen op verantwoorde en veilige wijze zou kunnen exploiteren als het volledig asbestvrij is. HCO2 heeft nu vastgesteld dat de kosten van renovatie van het SS Rotterdam door de volledige asbestverwijdering aanmerkelijk hoger uitkomen dan eerder werd verwacht. HCO2 kan daarom geen bod uitbrengen op het SS Rotterdam.”
De stichting betreurt het dat HCO2 het schip niet koopt. Zij waardeert de vele inspanningen die het bedrijf zich heeft getroost. Maar dit mag niet het einde zijn van het s.s. Rotterdam. De stichting weet dat er andere partijen zijn die plannen maken om het schip te exploiteren en blijft zich inzetten voor het behoud van het prachtige schip.