Vandaag maakte HCO2 als mogelijke toekomstige eigenaar van het s.s. Rotterdam het volgende bekend: “Uit recent onderzoek is gebleken dat volledige asbestverwijdering noodzakelijk is om aan alle veiligheidseisen te voldoen. Hiermee is meer tijd gemoeid dan met de aanvankelijk geplande asbestsanering. Daarnaast betekent volledige asbestverwijdering dat de verbouwingsplannen van het SS Rotterdam moeten worden aangepast. In de komende weken onderzoekt HCO2 hoe zij de asbestverwijdering concreet gaat aanpakken. Een aanbestedingsprocedure maakt hiervan deel uit.”
De Stichting behoud stoomschip Rotterdam maakt zich zorgen over het schip omdat de tijd verstrijkt zonder dat er reparatiewerk wordt uitgevoerd. Een algehele asbestverwijdering zal niet tot gevolg mogen hebben dat het kostbare interieur verloren gaat. De onlangs gereed gekomen sanering, waarmee werd beoogd het schip asbestveilig te maken, zou voldoende moeten zijn voor het toekomstige gebruik in de Rotterdamse haven.