Vandaag is tijdens een persconferentie in Rotterdam bekend gemaakt dat het s.s. Rotterdam uit het faillissement van de s.s. Rotterdam BV. is gekocht door een consortium dat bestaat uit Woningcorporatie Woonbron en investeringsmaatschappij Eurobalance BV. De nog op te richten onderneming De Rotterdam BV, deed een succesvol bod met als doel het schip een attractieve functie te geven gecombineerd met een unieke maatschappelijke vorm van wonen, leren en werken. De transportakte is vandaag bij de notaris gepasseerd. De nieuwe onderneming “De Rotterdam” gaat snel van start om het schip gereed te maken voor gebruik. Als eerste zal het schip asbestveilig worden gemaakt en een dokbeurt krijgen. Het is de bedoeling dat het s.s. Rotterdam volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Er zal nauw worden samengewerkt met onder meer het Albeda College.
De nieuwe eigenaar heeft met de Stichting behoud stoomschip Rotterdam een intentieverklaring getekend met de volgende inhoud:
“De Rotterdam en Stichting behoud stoomschip Rotterdam zijn het erover eens dat het s.s. Rotterdam behouden dient te blijven als uniek industrieel, cultureel en maritiem erfgoed en spreken gezamenlijk de intentie uit een duurzame relatie te willen opbouwen met als doel in goede samenwerking, met respect voor wederzijdse belangen en standpunten, al het nodige en mogelijke te doen om de doelstellingen van de Stichting behoud stoomschip Rotterdam te realiseren. Zij zullen de samenwerking de komende tijd nader gestalte geven.”. De stichting zal onder meer adviseren over de technische en museale kanten aan boord. U kunt zich voorstellen dat wij zeer tevreden zijn met dit resultaat!