De besprekingen tussen de gemeente Rotterdam, de investeerders die het schip wilden aankopen en de projectontwikkelaars van appartemententorens op de Wilhelminapier zullen worden hervat! Havenwethouder M.W. van Sluis heeft dat toegezegd tijdens de commissievergadering op woensdag 12 februari. Na een vlammend betoog van K. Krijnen, voorzitter van de stichting, werd er in deze vergadering ruim drie kwartier gedebatteerd over dit onderwerp. De Rotterdam bleek erg te leven onder de aanwezige raadsleden, dwars door alle politieke geledingen heen.

Inzet was de zo gewenste ligplaats in de Rijnhaven. De stichting heeft d.m.v. tekeningen aangetoond dat het schip op diverse manieren in de Rijnhaven is in te passen, zodanig dat de kleinste afstand tot de nog te bouwen Montevideo-toren minimaal 340m. bedraagt. Op een dergelijke afstand werkt het schip eerder “uitzicht-verrijkend” dan uitzichtbelemmerend.

Door de toezegging van de wethouder is behandeling in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 februari overbodig geworden. Maar wel hebben we aan burgemeester Opstelten de verzamelde handtekeningen aangeboden. Dat gebeurde onder grote belangstelling (ook van de pers) in de hal van het stadhuis. U heeft met z’n allen ruim 1800 handtekeningen en SOS-mailtjes bijeen gebracht; het is een indrukwekkend pakket geworden. Heel hartelijk bedankt daarvoor! U heeft een luide stoot op de scheepshoorn gegeven…

ss Rotterdam was op donderdag 13 februari het eerste onderwerp in de nieuwsuitzending van TV Rijnmond.