Op dinsdag 25 februari 2020 organiseerde ‘Spui 25′ in Amsterdam in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een bijeenkomst met als motto’ Restaureren in woelig water. Kunst op het ss Rotterdam’. Vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vrienden van stoomschip Rotterdam gaven korte inleidingen, gevolgd door zeer interessante presentaties van studenten van de opleiding Conservering en restauratie van de universiteit. De bijeenkomst in ‘Spui 25’ werd bezocht door ca 80 belangstellenden. Uit de presentaties bleek dat de onderzochte kunstwerken de nodige aandacht behoeven om de in de loop van de jaren ontstane beschadigingen weg te werken. De kunstwerken Lof der Zotheid en Droomstad kregen een ‘eerste hulp’ behandeling om verder verval tegen te gaan. Ook diverse foto’s werden bekeken en waar nodig behandeld. In de komende tijd zal over de te nemen maatregelen met de organisatie op het schip worden overlegd.

foto’s Klaas Krijnen

Meer informatie over de restauratie kunt u vinden op: Studenten UvA restaureren op het ss Rotterdam