Op het Brugdek in de kaartenkamer staat een richtingzoeker. De richtingzoeker was het eerste radiopeiltoestel dat aan boord van schepen werd gebruikt voordat er nieuwe technieken als Decca en Loran-C, of zoals nu op basis van GPS werkende plaatsbepalingsystemen, werden toegepast. De Radio Direction Finder (RDF), of kortweg de richtingzoeker, was tot het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw verplicht aan boord van schepen. Na de invoering van het Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) is de richtingzoeker van het toneel verdwenen. Door op gehoor het ontvangen signaal van de diverse bakenstations te peilen, was men in staat om een nauwkeurige positie te verkrijgen door deze peilingen in de kaart te zetten met behulp van een pleinschaal of parallelliniaal (tekst ontleend aan de nieuwsbrief van PI4HAL, de radiozendamateurs aan boord van het ss Rotterdam). Sinds de jaren tachtig beschikte de Rotterdam over een vierkante peilantenne zoals afgebeeld op de volgende foto van  Koos Sanderse.

Deze peilantenne was de vervanger van een ronde antenne. Afgelopen zomer bood Hilckmann Maritiem in Nijmegen een ronde peilantenne aan die waarschijnlijk afkomstig is van de in 1974 gesloopte Nieuw Amsterdam. Een vergelijkbare antenne heeft vanaf de nieuwbouw op het ss Rotterdam gestaan. Met financiering van WestCord Hotels kon de ronde peilantenne worden aangekocht. Dankzij de medewerking van Mammoet kon het 100 kilo zware gevaarte op het schip worden gehesen (Foto Paul Kitsz).

Onze vrijwilligers hebben de antenne op zijn plaats gezet (Foto Koos Sanderse).

Onze vrijwilliger Jan Tjassens Keiser maakte aan het eind van de dag de volgende sfeervolle foto van de nieuw geplaatste peilantenne.