Jeroen Struijs is in zijn vrije tijd een enthousiast bouwer van LEGO-modellen. Hij bouwde twee prachtige modellen van het ss Nieuw Amsterdam en het ss Rotterdam. Op 7 november gaf hij beide modellen in bruikleen aan onze stichting. Voor ieder model gebruikte hij ca. 4.000 onderdelen, die hij in ca. 25 uur verwerkte. De modellen staan tot maart volgend jaar opgesteld in de museumruimte voor de stuurmachinekamer; te bezoeken aan het eind van de machinekamer tour.

Foto’s Jan-Willem Koene