Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van Paul van Ommeren.

Paul is op 18 september jl. op 76-jarige leeftijd overleden. Hij leed al enige tijd aan een slopende ziekte die hij moedig en strijdvaardig heeft ondergaan. Tot op het laatst bleef hij de enthousiaste en warme persoonlijkheid die hij was. Als vrijwilliger heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan onze stichting. Zijn gemoedelijkheid en enthousiasme droegen bij aan een goede sfeer. Hij zat vol ideeën en zorgde ook voor de uitvoering daarvan. Met zijn ervaring als stuurman op de grote vaart was hij een belangrijke bron van kennis die ons veel goeds heeft gebracht. Wij leven mee met zijn vrouw Thea, kinderen en verdere familie en zullen hem missen als Vriend van stoomschip Rotterdam.

Paul van Ommeren met de Aldis-lamp die hij schonk aan onze stichting. Zijn grote liefde Thea maakte deze foto van hem.