In 2017 vervingen wij de radiopeilantenne op het schip door een model dat meer recht doet aan de historie (zie ons bulletin 2-2017). Oorspronkelijk (vanaf 1959) stond er namelijk een ronde antenne, die naderhand is vervangen door een rechthoekig model. Inmiddels hebben wij een goede bestemming gevonden voor de rechthoekige antenne. Hij zal worden geplaatst op de voormalige Visserijschool in Katwijk die wordt verbouwd tot een complex met woningen. Met de plaatsing van de radiopeilantenne wordt recht gedaan aan de belangrijke historische waarde die de Visserijschool heeft voor Katwijk. De Ouwehand Bouw Groep uit Katwijk heeft de antenne van ons overgenomen met een donatie die is gestort in ons kunstrestauratiefonds.