Toen het ss Rotterdam in 1997 bij de Holland Amerika Lijn uit de vaart ging hebben werktuigkundigen een groot aantal fabrieksplaten gedemonteerd en meegenomen als souvenir. Achteraf gelukkig maar, want wie weet wat er met die platen was gebeurd tijdens de jaren dat het schip stil lag op de Bahama’s en tijdens de renovatie. Een aantal platen hebben wij inmiddels terug gekregen, met dank aan Ronald Stolk en Martin Smit. Van de platen die wij in bruikleen kregen hebben wij perfecte replica’s laten maken. Het geld daarvoor kregen wij van Jaap Danhof en Leo Knape. Afgelopen weken konden wij de grote RDM-fabrieksplaat in de centrale weer op zijn plaats bevestigen. De plaat die De Schelde leverde bij ketel 4 staat in onze vitrine op het C-dek.

De situatie in 1993, met de originele fabrieksplaat in de centrale nog op zijn plaats.    foto Klaas Krijnen

Ons bestuurslid Koos Sanderse met de replica    foto Jan-Willem Koene

De replica van de RDM-fabrieksplaat op de oorspronkelijke plaats. De (nieuwe) klok wijst 25 jaar later bijna dezelfde tijd aan     foto Klaas Krijnen

De replica is iets kleiner dan het origineel, maar de uitvoering is perfect, met dank aan ArcheoPlan        foto Klaas Krijnen

De replica van de fabrieksplaat die De Schelde leverde bij ketel 4       foto Klaas Krijnen