Op zaterdag 23 september bracht Philip Hilgersom een bijzonder kastje terug naar het schip. Het kastje bevat namelijk de lijn waarmee Koningin Juliana op 20 augustus 1959 tijdens de officiële proefvaart de maatschappijvlag van de Holland Amerika Lijn (HAL) hees. Die handeling symboliseerde de overdracht van het schip door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) aan de HAL. Daarmee begon een glansrijke carrière van het ss Rotterdam als vlaggenschip van de HAL. De lijn heeft tot september 1997 in het kastje aan de stuurboordwand van het dekhuis op het sportdek op het Brugdek gehangen. Toen het ss Rotterdam in september 1997 bij de HAL uit de vaart ging heeft kapitein Albert Schoonderbeek (op dat moment eerste stuurman aan boord) zich over het kastje ontfermd. Het kwam terecht in het hoofdkantoor van de HAL in Seattle. Philip Hilgersom heeft vele jaren voor de HAL gewerkt. Door zijn bemiddeling heeft de HAL besloten het kastje aan onze stichting in bruikleen te geven. Wij zijn de HAL en Philip zeer erkentelijk. Nadat het kastje door onze vrijwilligers is schoongemaakt en gelakt krijgt het zijn oude plaats terug op het Brugdek. Hierdoor is het ss Rotterdam weer een belangrijk historisch object rijker. Tenzij anders vermeld zijn de foto’s gemaakt door Jan-Willem Koene.

Het kastje met de lijn hangt weer op zijn plaats (Foto Klaas Krijnen)

Op 23 september 2017 overhandigt Philip Hilgersom het kastje aan voorzitter Klaas Krijnen van de Vrienden van stoomschip Rotterdam. De rode stip op het dek markeert de plaats waar Koningin Juliana stond toen zij de vlag hees.