Eind juni 1958 was de bouw van het schip weer flink gevorderd. De door de werf op de dekken geplaatste borden verwijzen naar de daaronder gelegen dekken. Op de eerste foto ziet u dat het front tot en met het Boatdeck is opgetrokken. In de verticale sleuven in het front van de opbouw op het Promenadedeck zullen de laadmasten worden geplaatst.

De tweede foto toont de vorderingen op het achterschip. Op de voorgrond is de kuip van het zwembad te zien. De grote houten loods op het Boatdeck staat op het balkon van het toekomstige Ritz Carlton.