Aan het eind van de maand juli in 1958 is de bovenbouw tot en met het Sundeck gereed. Op de eerste foto is te zien dat een begin is gemaakt met het plaatsen van het ankergerei. De golfbreker staat al op zijn plaats en de toegang tot de laadschachten wordt afgewerkt.

Op de tweede foto zien we dat het gehele achterdek (het tegenwoordige Lidodek) wordt overkapt voor het leggen van het teakdek. De ruwbouw van de daarboven gelegen dekken is gereed.