In de afgelopen twee weken hebben studenten van de Universiteit van Amsterdam kunst, interieur en foto’s op het ss Rotterdam beoordeeld en waar nodig gerestaureerd. Zij deden dat in een workshop die de opleiding ‘Conservering en restauratie van cultureel erfgoed’ van de universiteit samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseerde. Gedurende zes dagen beoordeelden de studenten de staat waarin kunst en interieur en foto’s zich bevonden. In een aantal gevallen is ‘eerste hulp’ verleend om beschadigingen te repareren en erger te voorkomen. De internationale groep studenten maken rapportages met adviezen over verder te nemen maatregelen.