De werkzaamheden op de Rotterdam vorderen gestaag. Er is inmiddels al een aantal dekken (van Brug- t/m Promenadedeck) geheel of gedeeltelijk vrijgegeven voor herinrichting. Op 3 augustus jl. wapperde het ‘groen-wit-groen’ weer fier op het voorschip, terwijl voor het schip op de kade de reddingsboten worden gerenoveerd. De houten dekken worden geschuurd en de naden opnieuw gevuld en geëgaliseerd. Het reserveanker aan stuurboordzijde is teruggeplaatst op een nieuwe fundering. De davits aan stuurboordzijde zijn verwijderd voor een opknapbeurt. De steng is weer op haar oude lengte gebracht en teruggeplaatst op de verbindingsbrug tussen de rookkanalen.