Steun ons initiatief: word Vriend van stoomschip Rotterdam!

Met uw steun kunnen wij ons vrijwilligerswerk voor het ss Rotterdam voortzetten.

U ontvangt in juni en december een prachtig informatiebulletin in kleurendruk met veel foto’s. In december krijgt u ook onze jaarlijkse kalender toegezonden.

U wordt Vriend van stoomschip Rotterdam door een jaarlijkse donatie van € 20,- (meer mag natuurlijk ook!) over te maken op onze bankrekening:

IBAN: NL28 INGB 0000 0195 95  t.n.v. de penningmeester van de Stichting behoud stoomschip Rotterdam, te Brielle

Als u als bedrijf Vriend wordt, vragen wij een bedrag van minimaal € 50,-.

Als u elektronisch betaalt verzoeken wij u bij “bijzonderheden” uw volledige adres te vermelden, zodat wij u onze bulletins en de kalender kunnen toesturen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34155933.

De stichting is een culturele ANBI, waardoor uw donaties en schenkingen een verhoogde aftrekpost opleveren voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De ANBI-status is ons door de Belastingdienst toegekend per 1 januari 2009 bij beschikking RSIN nr. 8101 09 657 dd. 14 december 2009. Kijk voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl  / goede doelen

anbi-logo

Neemt u voor vragen en suggesties contact op met:

Stichting behoud stoomschip Rotterdam / Vrienden van stoomschip Rotterdam
Zandvoortselaan 184, 2106 AP Heemstede
Telefoon: 023 5247269
e-mail: info@stoomschiprotterdam.nl