Steun ons initiatief: word Vriend van stoomschip Rotterdam!

U ontvangt twee maal per jaar (in juni en december) een prachtig informatiebulletin in kleurendruk met veel foto’s.

In december krijgt u ook onze jaarlijkse kalender toegezonden.

U wordt Vriend van stoomschip Rotterdam door een jaarlijkse donatie van € 20,-  (meer mag natuurlijk ook!) over te maken onze bankrekening:

IBAN: NL28 INGB 0000 0195 95  t.n.v. de penningmeester van de Stichting behoud stoomschip Rotterdam, te Brielle

Als u als bedrijf Vriend wordt, vragen wij een bedrag van minimaal € 50,-.

Als u elektronisch betaalt verzoeken wij u bij “bijzonderheden” uw volledige adres te vermelden, zodat wij u onze bulletins en de kalender kunnen toesturen.

De stichting is een culturele ANBI, waardoor uw donaties en schenkingen een verhoogde aftrekpost opleveren voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De ANBI-status is ons door de Belastingdienst toegekend per 1 januari 2009 bij beschikking nr. 8101 09 657 dd. 14 december 2009. Kijk voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl  (>Bijzondere regelingen>Goede doelen>ANBI).

anbi-logo

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34155933. RSIN: 8101.09.657

Stichting behoud stoomschip Rotterdam / Vrienden van stoomschip Rotterdam
Zandvoortselaan 184
2106 AP Heemstede
Telefoon: 023 5247269
e-mail: info@stoomschiprotterdam.nl