Op 11 juni is het ss Rotterdam door Woonbron overgedragen aan WestCord Hotels, dat wordt geleid door de heer en mevrouw Westers. Wij verheugen ons op samenwerking met hen. WestCord is door Woonbron geselecteerd uit 100 gegadigden.
Met de overdracht is een roerige periode in het bestaan van het ss Rotterdam afgesloten. Wij danken Woonbron voor hun durf en inzet om het schip aan te kopen en te renoveren. Ook danken wij Lucas Petit die het hotelbedrijf op het ss Rotterdam heeft opgebouwd en nu het schip verlaat. Wij zijn Mai Elmar, algemeen-directeur van De Rotterdam B.V., erkentelijk voor haar grote bijdrage aan de toekomst van het schip. Zij heeft inmiddels de leiding overgedragen aan de heer en mevrouw Westers.