Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders vindt de terugkomst van ss Rotterdam “zeker geen onhaalbare kaart”. Er is echter meer onderzoek nodig voordat het stadsbestuur definitief haar medewerking aan het plan kan verlenen. Aanleiding van dit bericht is dan ook nog maar een tussenrapportage van de ambtelijke werkgroep, die speciaal voor dit doel is opgericht. Aan de gemeente wordt overigens niet gevraagd om mee te betalen aan de aanschaf van het schip.

Tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan het IJmuidense plan. De gemeente Velzen begint met een onderzoek naar de brandveiligheid van het schip.

Nu er twee serieuze plannen zijn om het schip naar Nederland te halen, lijkt enig “voorzichtig optimisme” wel op zijn plaats…