Persbericht Woonbron

Persbericht Woonbron, 19 februari 2008

ss Rotterdam als kanskaart Pact op Zuid

Als coproducent van een succesvolle stad is Woonbron er zeer van overtuigd dat het wonen goed moet worden afgestemd op leren, werken en zorg. Deze overtuiging heeft Woonbron in het Pact op Zuid vertaald in de aankoop van de ss Rotterdam. Op dit voormalig cruiseschip van de Holland Amerika Lijn komen straks de vier elementen wonen, leren, werken en recreëren bijeen. De uiteindelijke ligplaats van het schip is de Maashaven, op de kop van Katendrecht in Rotterdam.

Maatschappelijke waarde

De komst van het schip heeft een grote maatschappelijke waarde. Dit komt op diverse gebieden tot uiting. De waardevermeerdering die ontstaat in de Vogelaarwijk Katendrecht; de komst van de ss Rotterdam geeft een positieve impuls aan ondernemers en bewoners die zich op Katendrecht willen vestigen danwel willen blijven. Daarnaast biedt het schip ruimte aan jaarlijks ruim 400 opleidingsplekken waar studenten kunnen leren in de praktijk. Ook de mogelijkheden voor short stay en foyer huisvesting in de stad Rotterdam nemen aanzienlijk toe door dit project. De komst van de ss Rotterdam brengt ook veel werkgelegenheid met zich mee. Zowel als gevolg van de partneractiviteiten (hotel, congressen, evenementen e.d.) als de bezoekersstroom die het schip de komende jaren mag verwachten. De ss Rotterdam als kanskaart wordt deze week ook in het jaarprogramma van Pact op Zuid gepresenteerd.

Investering

De ss Rotterdam is ondergebracht in Rederij De Rotterdam BV, een dochterbedrijf van Woonbron, om risico’s af te schermen van de wooncorporatie. Het project is complex en heeft een hoog risicoprofiel waarbij gestreefd wordt naar een sluitende exploitatie. Hierbij wordt rekening gehouden met een onrendabele top die in verhouding staat tot de maatschappelijke meerwaarde. De investering bedraagt inmiddels tenminste een volume van 140 miljoen euro. Een enorme impuls voor de aandachtswijken op Zuid.

Het schip ondergaat momenteel in Wilhelmshaven een zeer grondige restauratie die aansluit bij de wensen die de partners aan de exploitatie stellen. Er wordt hard gewerkt het schip in de zomer naar Rotterdam te laten komen en rond september in exploitatie te gaan.

Spin off ss Rotterdam als kanskaart Pact op Zuid

Onderwijs

De ss Rotterdam biedt contextrijke leerwerkplekken die jeugd uitdagen hun studie af te ronden. Naar verwachting is er jaarlijks ruimte voor zo’n 475 opleidingsplekken.

Werkgelegenheid

Het aantal directe fte’s bij De Rotterdam BV en haar partners (hotel, congressen, evemenenten e.d.) bedraagt 180.

Het aantal banen dat daarnaast afgeleid gecreëerd gaat worden door extra werk voor wasserijen, onderhoudsbedrijven etc., bedraagt 220.

Katendrecht

Onomstreden is dat de komst van de ss Rotterdam naar Katendrecht een positieve impuls geeft aan ondernemers en bewoners die zich op Katendrecht willen vestigen (c.q. willen blijven).

Via de RBA-methodiek (Resultaat Brengende Actie), gefinancierd door de Nieuwe Unie, Deelgemeente en ss Rotterdam wordt bewerkstelligd dat de bewoners van Katendrecht in sociaal, economisch en ander opzicht betrokken zijn bij de ontwikkelingen op Katendrecht.

Huisvesting

Aan boord zal short stay huisvesting (de maatschappelijke functie van het Woonhotel) en foyer-huisvesting (in de keten wonen-leren-werken) plaatsvinden.

Toerisme

Spido zal het toeristische gedeelte van de ss Rotterdam gaan verzorgen. Hiermee is een markt van 1200 (inter)nationale touroperators opengelegd. Spido gaat er contractueel van uit dat zij jaarlijks per schip 250.000 bezoekers naar de ss Rotterdam zullen brengen (Zij hebben hiervoor een nieuw schip aangeschaft). Naast individuele bezoekers worden naar verwachting ook nog eens 350.000 mensen ontvangen in het kader van congressen, hotelbezoek, theater en evenementen.

Icoon, trots

De ss Rotterdam verbeeldt veel van een roemrijk maritiem, scheepvaartkundig verleden van Rotterdam. Zonder overdrijving wordt het schip als een nationaal cultureel maritiem erfgoed geafficheerd. Mede door de maatschappelijke en emotionele binding van het schip zal het een belangrijk Rotterdams identificatiepunt gaan worden. Verwacht wordt dat het schip naast de Erasmusbrug het meest gefotografeerd object van Rotterdam zal gaan worden.