Monumentaal interieur

In 2018 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 73 interieurs aangemerkt als monumentaal interieur. Het inmiddels beëindigde Programma Monumentale interieurs van de RCE kwam voort uit de Erfgoedwet die in 2016 in werking is getreden. Met het plaatsen van monumentale interieurs op een landelijke lijst verbindt de RCE beleid, praktijk en wetenschap, met als doel eigenaren en gebruikers van interieurs zo goed mogelijk bij te staan in gebruik, behoud, beheer en ontwikkeling. Voor het plaatsen op de lijst selecteerde de RCE interieurensembles. Bij een interieurensemble gaat het om de relatie van roerende voorwerpen in de context van een locatie. Met dit als uitgangspunt heeft de RCE een toonbeeldenlijst opgesteld. Een toonbeeld is een ‘toonaangevend’, karakteristiek voorbeeld, typerend, kenmerkend en/of representatief in zijn soort. Een daarvan is het interieur van het ss Rotterdam. Kijk voor meer informatie op Interieurensembles

De Grand Ballroom (oorspronkelijk Ritz Carlton geheten) Foto Jan-Willem Koene

Kunstwerk Het Leven van Dick Elffers in het Theater. Foto Klaas Krijnen

De brug. Foto Douwe Krijnen

De brug. Foto Klaas Krijnen

Het hoofdmanoeuvreerbord in de machinekamer. Foto Klaas Krijnen

Foto Jan-Willem Koene