Monumentaal interieur

In 2018 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 73 interieurs aangemerkt als monumentaal interieur. Een daarvan is het interieur van het ss Rotterdam. Het Programma Monumentale interieurs van de RCE komt voort uit de Erfgoedwet die in 2016 in werking is getreden. Met het programma verbindt de RCE beleid, praktijk en wetenschap, met als doel eigenaren en gebruikers van interieurs zo goed mogelijk bij te staan in gebruik, behoud, beheer en ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op http://www.monumentaleinterieurs.nl/node/390

De Grand Ballroom (oorspronkelijk Ritz Carlton geheten) Foto Jan-Willem Koene

Kunstwerk Het Leven van Dick Elffers in het Theater. Foto Klaas Krijnen

De brug. Foto Douwe Krijnen

De brug. Foto Klaas Krijnen

Het hoofdmanoeuvreerbord in de machinekamer. Foto Klaas Krijnen

Foto Jan-Willem Koene