Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de ligplaats voor de Rotterdam. De keuze is gevallen op het Rivierkwartier, het westelijke deel van Katendrecht aan de ingang van de Maashaven.

De Stichting behoud stoomschip Rotterdam is verheugd over dit besluit. Ruimtelijk gezien is de kop van Katendrecht een grandioze locatie. Het schip is hier vanaf grote afstand zichtbaar en zal een echte “landmark”-functie voor de stad gaan vervullen. De bereikbaarheid verdient nog wel enige aandacht, maar is zeker oplosbaar.

De stichting heeft er alle vertrouwen in dat met het bereiken van deze mijlpaal het project nu spoedig concrete vormen zal gaan aannemen.