Terwijl wij langzaam aan vertrouwd beginnen te raken met de nieuwe situatie, wordt er ook meer duidelijk over de achtergronden.

Er is niet echt sprake van een gemeenschappelijke aankoop door de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, zoals wij eerder meldden. De RDM is de nieuwe eigenaar van het schip; het havenbedrijf verleent de voorfinanciering.

Nog vòòr de zomer (datum nog niet bekend!) zal het schip terugkeren naar haar oorspronkelijke bouwwerf. De noodzakelijke onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden zullen naar schatting twee jaar in beslag nemen. Het werk zal door de RDM zelf worden uitgevoerd. Daarbij zullen wel veel Rotterdamse onderaannemers worden ingeschakeld. Het behoud van het authentieke karakter van het schip staat ook bij de RDM voorop.

Wie het schip uiteindelijk gaat exploiteren is nog niet bekend. Evenmin is er al een definitieve ligplaats aangewezen. Maar de gemeente “acht het reëel dat een rendabele en voor alle partijen gewenste exploitatie mogelijk is”, aldus het persbericht.

De grootste verworvenheid op dit moment is dat het schip op z’n minst is veiliggesteld. Het was wèrkelijk “nu of nooit”, hetgeen duidelijk geïllustreerd werd door de verkoop van de Big Red Boat III (ex Transvaal Castle, 1961) voor sloop in India. Tegen deze achtergrond heeft de gemeente alles op alles gezet om de aankoop van de Rotterdam mogelijk te maken.

De Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam wil grote waardering uitspreken voor de visie en inspanningen van het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, welke hebben geleid tot deze historisch belangrijke stap.