Het doet ons genoegen u te kunnen melden dat de werkzaamheden aan boord van de Rotterdam in het Duitse Wilhelmshaven afgelopen weken goed op gang zijn gekomen. Er worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan dekken, railingen en het zwembad op het achterdek. Ook zijn de roestvlekken aan de stuurboordzijde van het schip verwijderd. De komende maanden zullen de renovatiewerkzaamheden aan boord hun volle omvang krijgen.