Het Havenbedrijf Rotterdam heeft besloten de eind-onderhandelingen over de verkoop van het s.s. Rotterdam te voeren met de Hospitality Support Group (HSG) en de Fortis Bank. Deze bedrijven willen het schip in de Maashaven exploiteren met restaurants, een hotel met 500 bedden, een museum en een congresruimte voor 450 personen. HSG wordt geleid door Jan Roersma, die zich geruime tijd en degelijk op de aankoop en exploitatie heeft voorbereid. Hij onderhandelt met verschillende andere bedrijven over de exploitatie van diverse ruimten aan boord. De eindonderhandelingen zullen tot eind februari 2005 duren.
De Stichting behoud stoomschip Rotterdam is blij dat nu duidelijkheid ontstaat over de toekomst van het schip.